Wat doet BUCP?

Wat doet BUCP?

BUCP organiseert en coördineert de contacten tussen de leden en de externe instanties die betrokken zijn bij of invloed hebben op de activiteiten van de leden.

BUCP onderhoudt in het bijzonder contacten met:

  • BENOR VZW, die het BENOR-merk beheert onder mandaat van het NBN
  • BUtgb VZW (Belgische Unie voor technische goedkeuring in de bouw) die de Technische Goedkeuringen (ATG) aflevert en de bijhorende certificatie organiseert
  • de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie – Kwaliteit van de Bouw – Goedkeuring en Voorschriften, die instaat voor de aanmelding van de Belgische certificatie-instellingen en beproevingslaboratoria in het kader van de CPR
  • BELAC dat de accreditatie beheert van de certificatie-instellingen, de keuringsinstellingen en de beproevings- en kalibratielaboratoria

BUCP vertegenwoordigt haar leden in diverse externe instanties waaronder:

  • de “Advisory Group of Notified Bodies for the Construction Products Regulation” (AG GNB-CPR), de groepering van de door de EU-lidstaten aangemelde instellingen voor de CPR
  • de Technische Commissie voor de Bouw (TCB), belast met de implementering van de Europese Bouwproductenverordening op Belgisch vlak, conform de Wet van 21 december 2013.

BUCP richt in haar schoot commissies op die haar bijstaan in het realiseren van haar doelstellingen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart