Technische Goedkeuring (ATG)

Technische Goedkeuring (ATG)

Technische Goedkeuringen (ATG) worden afgeleverd door de Belgische Unie voor technische goedkeuring in de bouw VZW (BUtgb VZW).

De ATG is een gunstige beoordeling van één bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing. Een Technische Goedkeuring verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Technische Goedkeuringen worden voornamelijk afgeleverd voor systemen, innovatieve producten en producten die uit meerdere componenten bestaan.

In de regel wordt een ATG steeds gekoppeld aan certificatie, wat betekent dat een door de BUtgb gemandateerde certificatie-instelling toezicht uitoefent over de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring.

Meer informatie over ATG is beschikbaar op de website van BUtgb VZW.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart