Het BENOR-merk voor bouwproducten

Het BENOR-merk voor bouwproducten

Het BENOR-merk is een gedeponeerd vrijwillig collectief merk van overeenkomstigheid dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). Het NBN heeft het beheer van het BENOR-merk toevertrouwd aan de BENOR VZW, die op haar beurt het beheer in de diverse sectoren die voor één of meerdere producten in het BENOR-merk geïnteresseerd zijn, toewijst aan Sectorale Organisaties (OSO).

Deze OSO treden zelf op als certificatie-instelling (OCI) of doen beroep op onafhankelijke certificatie-instellingen.

Meer informatie over dit merk is beschikbaar op de website van BENOR VZW.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart