CE-markering in kader van de CPR

CE-markering in kader van de CPR

De Bouwproductenverordening eist dat fabrikanten een Prestatieverklaring opmaken bij het op de markt brengen van bouwproducten en dat zij hun producten CE-markeren. Afhankelijk van het AVCP-systeem dat van toepassing is, moeten fabrikanten beroep doen op een Aangemelde Instantie (Notified Body).

Voor AVCP-systemen 1, 1+ en 2+ betreft dit een certificatie-instelling. BUCP-leden uit Groep 1 zijn in deze systemen actief als Aangemelde instantie.

Voor AVCP-systeem 3 betreft dit een laboratorium. Dit soort Aangemelde instantie kan ook lid worden van BUCP in Groep 3.

Alle Belgische Aangemelde instanties horen deel te nemen aan de activiteiten van de Technische Commissie Notified Bodies van BUCP.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart