Wie is BUCP?

BUCP vzw, voluit “Belgian Union of Certification and Attestation Bodies for Construction Products”, is de vereniging van Belgische certificatie- en attesteringsinstellingen in de bouw.

Wat doet BUCP?

BUCP stelt zich tot doel

  • de samenwerking tussen de leden te bevorderen,
  • hun gemeenschappelijke belangen inzake vrijwillige certificatie, reglementaire CE-markering en accreditatie te verdedigen en
  • als gesprekspartner op te treden bij bevoegde instanties en andere belanghebbende partijen

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart