Andere conformiteitsmerken

Andere conformiteitsmerken

Naast het BENOR-merk en de ATG worden door sommige leden certificatie-instellingen andere vrijwillige merken voor bouwproducten beheerd voor certificatiedomeinen waarvoor het BENOR-merk of de ATG (nog) niet operationeel zijn of waarvoor deze merken geen passende oplossing bieden.

Andere Belgische vrijwillige merken voor producten in de bouw

Het COPRO-merk is een keurmerk dat gebruikt wordt voor vele producten die hun toepassing vinden in de wegenbouw en infrastructuursector. Meer informatie over dit merk is beschikbaar op de website van COPRO VZW.

Het BOSEC-merk is een vrijwillig keurmerk, aanvankelijk bedoeld om de zogenaamde actieve brandbeveiliging te garanderen, dat vandaag alle soorten brandbescherming (actief-passief-organisatorisch) omvat om de gehele veiligheidsketting af te dekken. Meer informatie over dit merk is beschikbaar op de websites van het BOSEC-merk en van ANPI VZW.

Europese vrijwillige merken

bucp-keymark_logo

Het Keymark is een vrijwillig Europees merk van overeenkomstigheid dat eigendom is van CEN en CENELEC en geeft aan dat een product in overeenstemming is met een Europese norm.

Certificatie wordt verzorgd door Empowered Bodies. Meer informatie is beschikbaar op de website van BCCA VZW.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart