Informatie over gecertificeerde producten

Information about certified products

Zekerheid over kwaliteit in de Bouw dank zij gecertificeerde bouwproducten, goedgekeurde bouwsystemen en betrouwbare bedrijven.

Sedert meer dan 60 jaar wordt de beheersing van risico’s in de bouw ondersteund door publiek beschikbare kwaliteitsverklaringen en kwaliteitsmerken voor producten, bouwsystemen en bouwbedrijven zoals het BENOR-merk,  de ATG, het COPRO-merk en andere.

Deze verklaringen zijn gebaseerd op geschiktheidsonderzoek en certificatie volgens de internationale normen door onafhankelijke instellingen en staan ten dienste van alle openbare en private bouwheren en bouwactoren.

Bedrijven die voor hun producten, bouwsystemen of diensten een goedkeuring of certificaat aanvragen, engageren zich om de kwaliteit ervan te verzekeren en worden daarbij op regelmatige basis gecontroleerd

Door beroep te doen op goedgekeurde en gecertificeerde producten, bouwsystemen en bouwbedrijven verzekert U zich van een volledige beheersing van essentiële technische en duurzaamheidsrisico’s  en vermijdt U gebrek aan kwaliteit.

De regels voor het bekomen van een dergelijke kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de Belgische en internationale normen en specificaties en op controleprocedures, die per sector worden bepaald in consensus tussen alle betrokken stakeholders.

Om de informatie over deze kwaliteitsverklaringen zo goed mogelijk toegankelijk te maken hebben de merkeigenaars : de vzw BENOR, de vzw BUtgb en de vzw COPRO  samen met de vzw BUCP, de vereniging van certificatie-, inspectie- en attesteringsinstellingen en laboratoria in België, de handen in mekaar geslagen om een uniek digitaal toegangsportaal ter beschikking te stellen.

Via een handig en veelzijdig zoeksysteem krijgt U rechtstreeks toegang tot alle normatieve specificaties, certificatiereglementen, certificaten, technische fiches en andere documenten of websitepagina’s.

Deze informatie kan nuttig worden gebruikt bij het ontwerpen, voorschrijven, bestellen en keuren van producten en bouwsystemen of het kiezen of beoordelen van competente  bouwbedrijven.

U kan ofwel zoeken via een zoekbalk waarin U de naam van een product, bouwsysteem of bedrijf intikt of wel via overzichttabellen en filters. Het systeem zal U begeleiden via zoekondersteuning.

De zoektocht zal eindigen bij een overzicht van de gevonden objecten : documenten die U kan raadplegen of downloaden of webpagina’s die U kan bezoeken. Er zijn per object ook links voorzien naar de websites van de verantwoordelijke instellingen.

Alle informatie wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bevoegde instelling en wordt permanent actueel gehouden

Het gebruik van het systeem is volledig kosteloos en vrij van authenticatie. Het respecteert de Europese regels voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart